TERCIARI | PROJECTES
fàbrica de prefabricats Ghana

Projecte de nau industrial per a la fabricació de panells de formigó. 

Aplicació d’aquest sistema constructiu de prefabricació a gran escala

per a la promoció d’habitatges socials a Ghana.

Promotora Eurolar amb estudi d’implantació a Àfrica.