Emili Vidal i Salvador

Estudis i titulació a l’Escola Tècnica Superior de Barcelona. La principal dedicació professional del despatx d’arquitectura en els primers anys, s’ha basat en els projectes d’edificis de caire residencial, tan tant plurifamiliars com unifamiliars, i aquesta es remunta des de l’any 1994, que coincideix amb la data de la seva fundació. També s’han realitzat projectes d’equipaments, de tamanys i pressupostos molt diferents, com restaurants, edificis industrials, reformes, botigues i centres comercials, etc.

Altres àmbits de treball són la promoció d’habitatges i el servei de gestió d’obres. Actualment el despatx està en fase d’expansió internacional en el continent africà i treballa en col·laboració amb altres arquitectes en projectes de diferents tipologies; residencial de caire social, turístic, sanitari i industrial. Emili Vidal & Associats, aposta de manera decisiva, com a empresa que engloba diferents professionals i empreses de primera línia en els  àmbits de l’arquitectura, enginyeria, economia i comercialització, en el desenvolupament de projectes innovadors, il·lusionats i, fins i tot, visionaris.