Emili Vidal i Salvador

Estudis i titulació a l’Escola Tècnica Superior de Barcelona. 

La principal dedicació professional del despatx d’arquitectura en els primers anys, s’ha basat en els projectes d’edificis de caire residencial, tan tant plurifamiliars com unifamiliars, i aquesta es remunta des de l’any 1994, que coincideix amb la data de la seva fundació. 

Altres àmbits de treball són la promoció d’habitatges i el servei de gestió d’obres. Actualment el despatx està en fase d’expansió internacional en el continent africà i treballa en col·laboració amb altres arquitectes en projectes de diferents tipologies; residencial de caire social, turístic, sanitari i industrial.