TERCIARI | PROJECTES
NOU CAMP Barcelona

Proposta d’illa artificial davant el Fòrum amb l’ús d’un nou estadi del Futbol Club Barcelona. Es proposa una nova àrea de centralitat a Barcelona a prop del encara degradat litoral Barcelonès Nord, potencialment la zona del litoral, i catalitzadora d’un nou impuls urbanístic, econòmic, turístic de la ciutat.

Es considera la no renovació del Nou Camp per una aposta d’una idea futurista, innovadora, visionaria i d’un gran impacte a nivell metropolità.

Pasarel·les de grans dimensions, a diferents nivells sobre el mar, condueixen als espectadors a un estadi  futurista multiús els 365 dies de l’any, on una gran xarxa com a coberta s’escampa sobre les graderies i terrasses miradors cap a la ciutat.

La proposta també incorpora la idea de ser una gran biòtop artificial enfront del riu Besòs.