reHABILItACioNS | PROJECTES
REHABILITACIONS EN ALÇADA Àrea Metropolitana de Barcelona

Treballs amb bastides, plataformes elevadores amb cremalleres  i treballs en vertical.

Edificis de gran alçada que demana una gran coordinació en l’execució de l’obra, amb diferents industrials treballant a la vegada, poc marge a la improvització.