HOUSES | PROJECTES
cases aparellades Parets del Vallès

Promoció de vivendes projectades com a volums compactes integrades en una pell acabada amb obra vista de formigó color blanc amb junta horitzontal molt marcada.

Els accesos laterals alliberen la façana sud on hi ha el jardí i les sales principals.

NEXT Category >