BLOCS | PROJECTES
promoció masuet La Roca del Vallès

Bloc compacte d’obra vista a dos colors donant continuïtat compositiva al volum edificat, efecte “Tetris”.

Mampares corredises d’alumini a façana com a protecció solar i privacitat de balcons, on les seves disposicions aleatòries provoquen un efecte antiestàtic a joc amb les composicions de façana d’obra vista.