Informació general de la web

Denominació social: "Emili Vidal i Salvador"
Domicili: C/ St. Jaume, 16 4t-5, 08401 Granollers (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: info@emilividal.com
Tel : +34 / 93 879.01.69
Fax : +34 / 93 879.65.86
Número d'Identificació fiscal: NIF 37328613-G

Avís Legal

1. Condicions d'us
Aquest lloc web pot contenir enllaços o links que redireccionin a l'usuari a altres llocs web i pàgines web gestionades per tercers aliens a EMILI VIDAL I SALVADOR, sobre els que aquesta no té cap tipus de control. EMILI VIDAL I SALVADOR no respon ni dels continguts ni de l'estat dels esmentats llocs i pàgines web. Tanmateix l'accés als esmentats llocs i pàgines web a través del nostre lloc web no implica la recomanació ni l'aprovació dels seus continguts.

2. Limitació de responsabilitat
2.1. La utilització d'aquest lloc web es realitza sota la responsabilitat de l'usuari.

2.2. EMILI VIDAL I SALVADOR, els seus socis i empleats no es responsabilitzen de les errades o omissions que puguin patir els continguts d'aquest lloc web o altres continguts als que es pugui tenir accés des del mateix. Tampoc seran ni podran considerar-se responsables per qualsevol dels danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada basada en la informació que aquest conté.

2.3. EMILI VIDAL I SALVADOR no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions tècniques als documents electrònics o fitxers de l'usuari. En conseqüència EMILI VIDAL I SALVADOR no respon, pels danys i prejudicis que els elements esmentats poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

3. Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual
EMILI VIDAL I SALVADOR ostenta la titularitat, i en el seu cas, autorització, per a la legítima utilització dels drets derivats de Propietat Industrial i Intel·lectual.