presentació -  emili vidalEmili Vidal i Salvador, Barcelona 1965.

Estudis i titulació a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
La principal dedicació professional del despatx d'arquitectura en els primers anys, s'ha basat en projectes d’edificis de caire residencial, tant plurifamiliars com unifamiliars, i aquesta es remunta des de l'any 1994, que coincideix amb la data de la seva fundació. També s'han realitzat projectes d’equipaments, de tamanys i pressupostos molt diferents, com restaurants, edificis industrials, reformes, botigues i centres comercials, etc. Altres àmbits de treball és la promoció d'habitatges i el servei de gestió d’obres.
Actualment el despatx està en fase d’expansió internacional en el continent africà i treballa en col.laboració amb altres arquitectes en projectes de diferents tipologies; residencial de caire social, turístic, sanitari i industrial.
Emili Vidal & Associats, aposta de manera decisiva, com a empresa que engloba diferents professionals i empreses de primera línia en els àmbits de l’arquitectura, enginyeria, economia i comercialització, en el desenvolopament de projectes innovadors, il.lusionants i, fins i tot, visionaris.
Emili Vidal i Salvador, Barcelona 1965.
emili vidal arquitecte